انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران امکان پرداخت حق عضویت اعضای خود را از طریق اینترنت بصورت Online با استفاده از کارتهای عضو شبکه شتاب و بصورت Offline (واریز وجه در بانک به حساب جاری همراه 1650543 بانک رفاه کارگران، شعبه بیمارستان دکتر شریعتی، کد 133، بنام انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و ورود اطلاعات فیش در سایت اینترنت) فراهم نموده است. اعضاء محترم می توانند از طریق لینک زیر حق عضویت سالانه خود را پرداخت نمایند. از اعضای محترمی که حق عضویت امسال و سال های قبل را پرداخت ننموده اند خواهشمندیم نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

با تشکر فراوان

هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران