انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​


شاخه اصفهان انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

هفته سلامت گوارش

بهبود سلامت دستگاه گوارش

زمان: 11 خرداد 1402

سخنرانان: دکتر تمیزی فر، دکتر ادیبی، دکتر رئیسی، دکتر فاموری، دکتر کاظمی، دکتر تابش، دکتر عبداللهی، دکتر هاشمی، دکتر کسائیان

 1. هفته سلامت گوارش
 2. میکروبیوتای دستگاه گوارش
 3. زمان: 9۹/03/۱۷

سخنرانان: دکتر سهیلی پور، دکتر هادی زاده، دکتر عبدالهی، دکتر تابش، دکتر تمیزی فر، دکتر رییسی، دکتر شعربافچی، دکتر تیموری

 1. تدبیر منطقی کورتیکواستروئیدها در بیماری های گوارش و کبد
 2. زمان: 9۹/10/18

سخنرانان: دکتر عبدالهی، دکتر شواخی، دکتر تمیزی فر، دکتر رییسی، دکتر صانعی، دکتر جعفری، دکتر امامی، دکتر میناکاری، دکتر تیموری

 1. مدیریت تشخیص و درمان فیستول های پری آنال
 2. زمان: 9۹/12/15

سخنرانان: دکتر تمیزی فر، دکتر سبقت الهی، دکتر ایزدی، دکتر نوروزی، دکتر میناکاری


 1. سمینار هفته سلامت گوارش
 2. تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش
 3. زمان: 98/03/03
 4. محل برگزاری: اصفهان، هتل آسمان
 5. سخنرانان: دکتر شواخی، دکتر شهبازی، دکتر میناکاری، دکتر تابش، دکتر خیرالهی


کاربرد پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش

زمان: 98/04/21

محل برگزاری: اصفهان، هتل پارسیان کوثر

سخنرانان: دکتر ادیبی، دکتر شهبازی، دکتر کرمی هرستانی، دکتر احمدی، دکتر شریفی، دکتر مهاجر، دکتر عبدالهی، دکتر هادی زاده، دکتر تمیزی فر، دکتر سهیلی پور، دکتر خرم، دکتر رئیسی، دکتر مقتدری، دکتر دقاق زاده، دکتر رحیمی

استانداردهای انجام اندوسکوپی و کولونوسکوپی

زمان: 98/05/10

محل برگزاری: اصفهان، هتل پارسیان کوثر

سخنرانان: دکتر باقری لنکرانی، دکتر شواخی، دکتر ادیبی، دکتر سبقت الهی، دکتر تابش، دکتر سهیلی پور، دکتر اسماعیلی، دکتر تیموری، دکتر میناکاری، دکتر رئیسی، دکتر تمیزی فر، دکتر اشرفی، دکتر هاشمی، دکتر تقوی، دکتر دقاق زاده

بیماری های شایع دستگاه گوارش

زمان: 98/0۸/۰۳

محل برگزاری: اصفهان، هتل پارسیان کوثر

سخنرانان: دکتر وحید سبقت الهی، دکتر احمد شواخی، دکتر علیرضا ایزدی، دکتر محمد میناکاری، دکتر بهروز کلیدری

سیروز کبدی

زمان: 98/09/2۲

محل برگزاری: اصفهان، هتل آسمان

سخنرانان: دکتر مهسا خدادوستان، دکتر الهام تابش، دکتر هادی عبدللهی، دکتر احمد کدخدایی،دکتر حجت الله رحیمی، دکتر مصطفی رییسی

بیماری های دستگاه گوارش فوقانی

زمان: 98/۱0/2۶

محل برگزاری: اصفهان- مجموعه سالن های همایش و تشریفات مشاهیر

سخنرانان: دکتر مصطفی رئیسی، دکتر پیمان ادیبی، دکتر احمد شواخی، دکتر سیدمحمدحسن امامی، دکتر اعظم تیموری، دکتر الهام تابش، دکتر بهفر پاکباز، دکتر حمید توکلی، دکتر حمید مللی، دکتر رسول بحرینی، دکتر سید امیرعباس نکوئی، دکتر سینا بابازاده، دکتر عباسعلی احمدی، دکتر علیرضا سعادتمند، دکتر کیوان بصیری، دکتر محمدرضا شعربافچی، دکتر مریم سهیلی پور، دکتر مسعود مقتدری، دکتر مهدی احمدیان، دکتر هادی عبدالهی، خانم فریبا مجیری

بیماری التهابی روده

زمان: 98/۱۱/۱۷

محل برگزاری: اصفهان، هتل پارسیان کوثر

سخنرانان: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، دکتر حامد دقاق زاده، دکتر پیمان ادیبی، دکتر حمید اسدزاده، دکتر حمید مهاجر، دکتر بابک تمیزی فر، دکتر هادی عبدالهی، دکتر سید عبدالحنان حسینی، دکتر مسعود صیادی، دکتر محمدحسین صومی، دکتر حمید توکلی، دکتر احمد شواخی، دکتر محمد میناکاری، دکتر وحید سبقت الهی، دکتر مریم سهیلی پور

بیماری های گوارش و بارداری

زمان: 98/۱۲/۰۲​​​​​​​

محل برگزاری: اصفهان، هتل پارسیان کوثر

سخنرانان: دکتر اعظم تیموری، دکتر مریم سهیلی پور، دکتر وحید سبقت الهی، دکتر حمید توکلی، دکتر محمد میناکاری، دکتر الهه زارعان، دکتر محمد مظاهری

تغذیه بیمارستانی در بیماران گوارشی

زمان: 97/02/06

محل برگزاری: بیمارستان خورشید اصفهان

سخنرانان: خانم دکتر بدری، خانم دکتر سهیلی پور، آقای دکتر عباسی 1. هفته سلامت گوارش
 2. هپاتیت های ویروسی B و C

زمان: 97/02/27

محل برگزاری: بیمارستان نور اصفهان

سخنرانان: دکتر تابش، دکتر سهیلی پور، دکتر تیموری، دکتر میناکاری، دکتر شوخی، دکتر تمیزی فر

یبوست

زمان: 97/05/04

محل برگزاری: بیمارستان الزهرا اصفهان

سخنرانان: دکتر ادیبی، دکتر دقاق زاده، دکتر داوری پناه، دکتر زارعان، دکتر هادی زاده، دکتر مشکاتی، دکتر شریعت نبوی، دکتر کشوری

بیماری های التهابی روده

زمان: 97/07/05

محل برگزاری: هتل آسمان اصفهان

سخنرانان: دکتر شواخی، دکتر ادیبی، دکتر تمیزی فر، دکتر تابش، دکتر سهیلی پور، دکتر بهنام صانعی، دکتر دقاق زاده، دکتر محمدحسین صانعی

خونریزی دستگاه گوارش تحتانی

زمان: 97/07/26

محل برگزاری: هتل آسمان اصفهان

سخنرانان: دکتر احمدیان، دکتر رحیمی، دکتر خدادوستان، دکتر محمدحسین صانعی، دکتر حسینی، دکرت فهیم

بیماری های پانکراتو بیلیاری

زمان: 97/08/24

محل برگزاری، هتل مشاهیر اصفهان

سخنرانان: دکتر سبقت الهی، دکتر شواخی، دکتر تابش، دکتر میناکاری، دکتر محمدحسین صانعی، دکتر خدادوستان

میکروبیوتای روده و دستگاه گوارش

زمان: 97/10/07

محل برگزاری: هتل عباسی اصفهان

سخنرانان: دکتر شواخی، دکتر ادیبی، دکتر دقاق زاده، دکتر رحمانی، دکتر تمیزی فر، دکتر میناکاری، دکتر تیموری، دکتر اسماعیلی، دکتر سهیلی پور، دکتر کدخدایی، دکتر توکلی، دکتر رقاع، دکتر کلانتری، دکتر هادی زاده، دکتر سبقت الهی، دکتر امامی، دکتر مهاجر، دکتر طالبی، دکتر شریفی، دکتر فهیم

علائم شایع گوارش

زمان: 97/11/05

محل برگزاری: هتل کوثر اصفهان

سخنرانان: دکتر دقاق زاده، دکتر شهبازی، دکتر فانی، دکتر خرم، دکتر ناطقی، دکتر احمدیان

کاربرد پروبیوتیک ها در بیماری های گوارشی

زمان: 96/02/07

محل برگزاری: هتل کوثر اصفهان

سخنرانان: دکتر شواخی- دکتر کلانتری- دکتر تمیزی فر- دکتر سبقت الهی 1. هفته سلامت گوارش

بیماری های التهابی روده

 1. زمان: 96/03/04
 2. محل برگزاری: سازمان تامین اجتماعی اصفهان

سخنرانان: دکتر کلانتری- دکتر توکلی- دکتر ادیبی- دکتر خدادوستان

زخم پپتیک و کاربرد منطقی داروها

 1. زمان: 96/04/22
 2. محل برگزاری: دانشگاه علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان

سخنرانان: دکتر شواخی- دکتر ادیبی- دکتر خدادوستان- دکتر مهاجر- دکتر صفایی- دکتر ایزدی

هپاتیت ث

زمان: 96/05/06

محل برگزاری: سازمان تامین اجتماعی اصفهان

سخنرانان: دکتر میناکاری- دکتر ادیبی- دکتر امامی- دکتر شواخی

زخم پپتیک و رفلاکس مقاوم به درمان

 1. زمان: 96/07/06

محل برگزاری: بیمارستان خورشید اصفهان

سخنرانان: دکتر سبقت الهی- دکتر کدخدایی- دکتر سهیلی پور- دکتر تیموری- دکتر تمیزی فر- دکتر شواخی

کاربرد اندوسونوگرافی در بیماری های گوارشی

 1. زمان: 96/10/15
 2. محل برگزاری: هتل آسمان اصفهان

سخنرانان: دکتر منصوری- دکتر احمد صادقی- دکتر محمدنژاد- دکتر پورشمس- دکتر خدادوستان- دکتر محمد باقری

کبد چرب

زمان: 96/11/05

 1. محل برگزاری: بیماستان خورشید اصفهان

سخنرانان: دکتر ادیبی- دکتر شواخی- دکتر شریفی- دکتر تابش- دکتر تیموری

بیماری های عروقی کبد

 1. زمان: 96/12/10
 2. محل برگزاری: بیماستان خورشید اصفهان

سخنرانان: دکتر تمیزی فر- دکتر میناکاری- دکتر تابش- دکتر صلواتی- دکتر مهرزاد 1. هفته سلامت گوارش

تغذیه و سلامتی

 1. زمان: 95/03/01
 2. محل برگزاری: بیمارستان الزهرا اصفهان

سخنرانان: دکتر انتظاری- دکتر امامی- دکتر سبقت الهی- دکتر کلانتری- دکتر شواخی

خونریزی های گوارش

زمان: 95/05/21

 1. محل برگزاری: دانشگاه علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان

سخنرانان: دکتر ادیبی- دکتر شریفی- دکتر میناکاری- دکتر شواخی

کبد چرب

زمان: 95/07/29

 1. محل برگزاری: دانشگاه علمی کاربردی سیتی سنتر اصفهان

سخنرانان: دکتر ادیبی- دکتر انتظاری- دکتر شریفی- دکتر ایرج- دکتر شواخی

بیماری های التهابی روده

زمان: 95/08/06

محل برگزاری: بیمارستان فیض اصفهان

سخنرانان: دکتر ادیبی- دکتر سبقت الهی- دکتر کدخدایی- دکتر اسماعیلی- دکتر خرم- دکتر دقاق زاده- دکتر رحیمی- دکتر شواخی

درمان های جدید بیماری های التهابی روده

 1. زمان: 95/10/24

محل برگزاری: هتل آسمان اصفهان

سخنرانان: دکتر ادیبی- دکتر سبقت الهی- دکتر توکلی- دکتر میناکاری- دکتر شواخی

 1. اعضای دوره اول هیئت مدیره

 1. تاریخ انتخابات: 3 تیر 1400
 2. انتخابات آتی: تیر ماه 1403

------------------------------------------

دکتر احمد شواخی

(رئیس)

دکتر مصطفی رئیسی

(دبیر)

 1. دکتر محمد میناکاری

(خزانه دار)

دکتر پیمان ادیبی

دکتر وحید سبقت الهی

 1. دکتر محسن اسماعیلی

(عضو علی البدل)

 1. دکتر زیبا خرم

(بازرس)


 1. اعضای دوره اول هیئت مدیره
 1. تاریخ انتخابات: 4 مرداد 1397
 2. انتخابات آتی: مرداد ماه 1400

------------------------------------------

دکتر احمد شواخی

(رئیس)

دکتر پیمان ادیبی

(دبیر)

دکتر محمد میناکاری

دکتر محسن اسماعیلی

دکتر زیبا خرم


 1. دکتر وحید سبقت الهی

(عضو علی البدل)

دکتر علیرضا رحمانی

 1. (بازرس) 1. اعضای دوره اول هیئت مدیره


 1. تاریخ انتخابات: 13 بهمن 1393
 2. انتخابات آتی: بهمن ماه 1396 

------------------------------------------

دکتر احمد شواخی

(رئیس)


 1. دکتر محسن اسماعیلی
 2. (دبیر)


دکتر محمد میناکاری

دکتر محسن شریفی

دکتر پیمان ادیبی

دکتر علیرضا رحمانی

(عضو علی البدل)

دکتر وحید سبقت الهی

(بازرس)