هفته سلامت گوارش سال 1403 "گوارش سالم، آن را در اولویت قرار دهید"

​​​​​​​

هفته سلامت گوارش سال 1403 در تاریخ 5 لغایت 11 خرداد ماه توسط انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران در سراسر کشور برگزار گردید.

سمینارهای برگزار شده به مناسبت هفته سلامت گوارش:


  6 خرداد 1403
استان خراسان
 8 خرداد 1403
استان کردستان
 9 خرداد 1403
استان قم
10 خرداد 1403
استان کرمان
10 خرداد 1403
استان گیلان
10 خرداد 1403
استان اهواز
 10 خرداد 1403
استان تهران
 10 خرداد 1403
استان فارس
 10 خرداد 1403
استان مازندران
 10 خرداد 1403
استان آذربایجان

هفته سلامت گوارش سال 1387- تغذیه و سلامت گوارش

هفته سلامت گوارش سال 1388- سندرم روده تحریک پذیر

هفته سلامت گوارش سال 1389- بیماری های التهابی روده

هفته سلامت گوارش سال 1390- میکروب های روده ای- سلامت و بیماری

هفته سلامت گوارش سال 1391- علائم شایع گوارشی

هفته سلامت گوارش سال 1392- سرطان کبد و راه های پیشگیری آن

هفته سلامت گوارش سال 1393- میکروب های روده

هفته سلامت گوارش سال 1395- تغذیه، گوارش و سلامتی

هفته سلامت گوارش سال 1396- بیماری های التهابی روده

هفته سلامت گوارش سال 1397- هپاتیت ویروسی ب و ث

هفته سلامت گوارش سال 1398- تشخیص زودهنگام و درمان سرطان دستگاه گوارش -

هفته سلامت گوارش سال 1399- میکروبیوتای دستگاه گوارش

هفته سلامت گوارش سال 1400- چاقی: یک همه گیری درحال وقوع

هفته سلامت گوارش سال 1401- پیشگری از سرطان کلورکتال

هفته سلامت گوارش سال 1402- گوارش سالم، روده سالم از ابتدا

هفته سلامت گوارش سال 1403- دستگاه گوارش سالم، آن را در اولویت قرار دهید