کنفرانس های ماهانه

25 فروردین 1401

  دکتر  ملک زاده، دکتر  ناصری مقدم و دکتر ادیبی

26 خرداد 1401

دکتر طاهر،دکتر صبح رخشانخواه، دکتر  حاتمی و دکتر نصیری طوسی

30 تیر 1401
دکتر ملک زاده، دکتر میکائیلی، دکتر زمانی، دکتر فاخری

27 مرداد 1401

دکتر دلاوری، دکتر صومی، دکتر آل طه و دکتر امامی

31 شهریور 1401

دکتر ملکی، دکتر بهاری و دکتر مژگان فروتن

28 مهر 1401

 دکتر صابری فیروزی، دکتر شفقی و دکتر درویش مقدم

24 آذر 1401

دکتر ملک زاده،دکتر لنکرانی و دکتر سهراب پور

29 دی 1401

دکتر مسعودی، دکتر موسوی و دکتر تقوی

27 بهمن 1401

دکتر شهبازخانی، دکتر خونساری، دکتر محمدنژاد، دکتر شکری

12 اسفند 1401

دکتر تمیزی فر، دکتر دریانی و دکتر مسجدی زاده

26 فروردین 1400

دکتر واحدی و دکتر ابراهیم دریانی

27 خرداد 1400

دکتر زمانی و همکاران

24 تیر 1400

دکتر دلاوری و همکاران

21 مرداد 1400

دکنر مهدی محمدنژاد،
دکتر نصیری طوسی و همکاران

25 شهریور 1400

دکتر ناصری مقدم و همکاران

29 مهر 1400

دکتر ادیبی، دکتر یاسری و دکتر سلیمانی

25 آذر 1400

دکتر ملک زاده و همکاران

30 دی 1400

دکتر پورشمس، دکتر خوانساری و دکتر فرجی

28 بهمن 1400

دکتر ملک زاده، دکتر زمانی و همکاران

12 اسفند 1400

دکتر باقری، دکتر آل طه و دکتر صادقی


 1. بیماری های کبدی مرتبط بامصرف الکل

31 فروردین ماه 1396


 1. بیماری های التهابی روده

28 اردیبهشت ماه 1396


 1. تازه های کنگره گوارش آمریکا 2017

25 خرداد ماه 1396


 1. هپاتیت اتوایمیون

22 تیر ماه 1396


 1. بیماری های کبدی ناشی از دارو

26 مرداد ماه 1396


 1. کلانژیو کارسینوما

30 شهریور ماه 1396


 1. هموکروماتوز

27 مهر ماه 1396


 1. سنگ های صفراوی

30 آذر ماه 1396


 1. غربالگری سرطان های کولون

28 دی ماه 1396


 1. خونریزی تحتانی دستگاه گوارش

26 بهمن ماه 1396


 1. اسهال مزمن

10 اسفند ماه 1396


 1. پولیپ ها و سرطان های دستگاه گوارش

26 فروردین ماه 1395


 1. تغذیه، گوارش و سلامتی

30 اردیبهشت ماه 1395


 1. تازه های هفته جهانی گوارش امریکا 2016

27 خرداد ماه 1395


 1. هپاتیت ویروسی C

31 تیر ماه 1395


 1. تازه های بیماریهای التهابی روده
 2. 28 مرداد ماه 1395 1. آنتی کوآگولاسیون در پروسیجرها در دستگاه گوارش

25 شهریور ماه 1395


 1. اوپیوم و دستگاه گوارش

29 مهر ماه 1395


 1. ارزیابی درد مزمن شکمی
 2. 25 آذر ماه 1395 1. ارزیابی درد حاد شکمی

30 دی ماه 1395


 1. گاز روده

28 بهمن ماه 1395


 1. تومورهای استرومایی دستگاه گوارش

19 اسفند ماه 1395


 1. درمان یبوست مقاوم

27 فروردین ماه 1394


 1. سوزش سردل
 2. 31 اردیبهشت ماه 1394 1. تازه های هفته جهانی گوارش امریکا 2015

28 خرداد ماه 1394


 1. اپیدمی کبد چرب غیر الکلی

1 مرداد ماه 1394


 1. عوارض ناشی از جراحی باریاتریک
 2. 29 مرداد ماه 1394 1. تازه های بیماری کرون

26 شهریور ماه 1394


 1. اختلالات انعقادی در بیماریهای کبدی
 2. 30 مهر ماه 1394 1. انتروسکوپی برای بیماری روده کوچک

26 آذر ماه 1394


 1. نشست سالانه 2015

24 دی ماه 1394


 1. تومورهای نورودنکرو

29 بهمن ماه 1394


 1. التیام مخاطی در بیماری های التهابی روده

13 اسفند ماه 1394


 1. کبد چرب غیر الکلی

28 فروردین ماه 1393


 1. میکروب های روده

1 خرداد ماه 1393


 1. تازه های هفته جهانی گوارش امریکا 2014

29 خرداد ماه 1393


 1. معرفی مورد
 2. 26 تیر ماه 1393 1. سنگ های صفراوی
 2. 30 مرداد ماه 1393 1. تازه های بیماری های التهابی روده

27 شهریور ماه 1393


 1. انتروپاتی غیرسلیاکی

24 مهر ماه 1393


 1. انجمن مطالعه بیماری های کبد امریکا
 2. 27 آذر ماه 1393 1. درمان جدید بیولوژیکی بیماری های التهابی روده

25 دی ماه 1393


 1. ریفلاکس معده به مری

30 بهمن ماه 1393


 1. پولیپ های روده

14 اسفند ماه 1393