انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران


​​​​​​​


پروفسور رضا ملک زاده


رئیس

​​​​​​​

آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان شریعتی، پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن: 82415104- 021

پست الکترونیکی: dr.malekzadeh@gmail.com

دکتر سیاوش ناصری مقدم


دبیر


​​​​​​​آدرس: بزرگراه جلال آل احمد، بیمارستان شریعتی، پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن: 82415113- 021

پست الکترونیکی: sianaseri@yahoo.com

دکتر سید محمدمهدی میرناصری


دبیر اجرایی

​​​​​​​

  1. آدرس: خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، بن بست یکم، پلاک 37

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

تلفن: 3- 88335061- 021

پست الکترونیکی: mirnasseri@gmail.com